Правителството прие Решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж “Сарафово”. Причината са констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

Договорът е сключен на 7 септември 2000 г. Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът е неизправна страна по договора.

Концедентът цели обезопасяване на морския плаж чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес.

http://poligraff.net